Tag Archives: Bìa Lò Xo Giữa 13 Tờ 2022

In Lịch Lò Xo Giữa 13 Tờ 2022 – In Lịch Tết Đẹp

In Lịch Lò Xo Giữa 13 Tờ 2022 – In Lịch Tết Đẹp In Lịch Lò Xo Giữa 13 Tờ 2022, với kích thước khổ lớn trải 37x68cm, phần bìa treo chiếm diện tích 35cm, lò xo nẹp giữa dễ dàng gập lại, và túi đựng nylon quai đỏ hay túi giấy kraft 40x40cm, đựng […]